Politika zasebnosti

Uvodno določilo

Beauty by Rebeka Pšajd s.p. se zaveda in spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. V nadaljevanju vas seznanjamo z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani Beauty by Rebeka Pšajd s.p. ter vašimi pravicami na tem področju.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to politiko, Beauty by Rebeka, Rebeka Pšajd s.p., Vokačeva ulica 8, 2000 Maribor. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Rebeka Pšajd.

 

Podatki o upravljavcu:
Beauty by Rebeka Pšajd s.p.

Vokačeva ulica 8, 2000 Maribor

Matična številka: 8649669000
Davčna številka: 54362784
Telefon: 040 872 979
E-poštni naslov:

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:
Rebeka Pšajd

Kontaktni telefon: 040 872 979
Kontaktni e-poštni naslov:

Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so:

 • osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov);
 • podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
 • podatki, ki jih potrebujemo za za spletno naročanje na naše storitve in dostavo darilnih bonov (storitev, cena, naslov za dostavo, datum in način plačila…).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov:

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za opravljanje storitev (npr. spletno naročanje na kozmetične storitve, nakup darilnega bona…);
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, ki temelji na oblikovanju profilov);
 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za nakup darilnih bonov);
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes;

Nameni obdelave osebnih podatkov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte / e-novic, SMS sporočil…);
 • za statistične analize o prodaji naših storitev in o uporabi naše spletne strani;

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Po poteku roka hrambe osebne podatke izbrišemo ali anonimiziramo, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami.

Prostovoljnost posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete opraviti določenih storitev.

Kdo ima dostop do vašeih osebnih podatkov?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudniki logističnih storitev;
 • ponudniki storitve spletnega naročanja.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Pred izvršitivjo pravice preverimo identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na ali na naslov Rebeka Pšajd s.p., Vokačeva ulica 8, 2000 Maribor. Izpolnitev upravičene zahteve izpolnimo v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca, o takem podaljšanju in razlogih zanj pa obvestimo posameznika.

Pravica dostopa do podatkov:

 • Posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
  • vrste osebnih podatkov;
  • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
  • roki hrambe;
  • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • Pa podlagi zahteve izdelamo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

Pravica do popravka:

 • Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da popravimo netočne podatke ali dopolnimo nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe):

 • Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:
  • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
  • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

 

Pravica do omejitve obdelave:

 • Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:
  • podatki niso točni;
  • je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo;
  • podatkov ne potrebujemo več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom;
  • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

Pravica do prenosljivosti podatkov:

 • Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki nam jih je posredoval in tiste, ki so nastali z opravljanjem nakupov darilnih bonov ali v primeru spletnega naročanja na naše strotive.

Pravica do ugovora:

 • Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi potrošnika, torej obdelave z namenom kontaktiranja za neposredno trženje v primeru uporabe zgolj osnovnih podatkov.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov ali po pošti na naslov: Beauty by Rebeka, Rebeka Pšajd s.p., Vokačeva ulica 8, 2000 Maribor.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na www.beautybyrebeka.si in začne veljati dne 20.3.2022.